Sklep internetowy bezglutenowyhert.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez Piekarnię HERT spółka z o.o., z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, k. Wrocławia, NIP: 912-187-02-59, REGON: 021701249, Tel. 606-662-984 oraz 783-838-424 .

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.


2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, oraz: aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) lub telefon. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Firma nie realizuje wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie Sklepu internetowego.

§ 2
Rejestracja

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.


2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień. W przypadku składania zamówień drogą mailową na adres: sklep@bezglutenowyhert.pl, jednoznaczne jest, iż klient zapoznał się z regulaminem i akceptuje go.


3. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.


4. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).


5. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres sklep@bezglutenowyhert.pl wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Skasowanie konta Klienta”.

§3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą: koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, poczty elektronicznej, telefonicznie.


2. Zamówienia składane za pomocą poczty elektronicznej kierować należy na adres piekarnia@bezglutenowyhert.pl.


3. Zamówienia składane drogą telefoniczną składać można w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku pod numerem: 606-662-984 oraz 783-838-424.


4. Zamówienia składane za pomocą koszyka zakupów oraz poczty elektronicznej składać można całodobowo we wszystkie dni tygodnia.


5. Klient zamawiając towar w sklepie internetowym zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru.


6. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów należy:

 • a ) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 • b ) określić liczbę zamawianych sztuk produktu;
 • c ) kontynuować zakupy zgodnie z lit. a-b lub w celu ich zakończenia kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”;
 • d ) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
 • e ) wybrać sposób zapłaty;
 • f ) wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 • g ) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
 • h ) kliknąć przycisk „Zapłać”.

7. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny zawierać:

 • - imię i nazwisko zamawiającego,
 • - adres zamawiającego,
 • - numer telefonu,
 • - nazwę i ilość zamawianych towarów,
 • - adres dostawy,
 • - określenie sposobu dostawy;
 • - określenie sposobu płatności;
 • - oświadczenie, że Klient zamawiając towar w sklepie internetowym zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłacenia oznaczonej przez sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia towaru.

8. Kompletność wskazania danych zamówienia, o których mowa w ust. 7 powyżej stanowi warunek realizacji zamówienia.


9. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego mogą być zgłaszane Firmie drogą telefoniczną pod numerem 606-662-984 oraz 783-838-424, bądź mailową na adres: piekarnia@bezglutenowyhert.pl


10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4
Informacje o produktach

1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego bezglutenowyhert.pl stanowią produkty spożywcze i towary żywieniowe oraz inne towary okolicznościowe związane z tematyką żywieniową.


2. Dla zachowania właściwości produktów spożywczych i towarów żywieniowych oraz należytego czasu przydatności do spożycia koniecznym jest przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi wskazanymi na ich opakowaniach.


3. W zależności od składu, produkty spożywcze oferowane do nabycia w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl oznaczone są symbolami:

 • - bez glutenu;
 • - niskobiałkowe PKU;
 • - bez skrobi pszennej;
 • - bez mleka;
 • - bez jaj;
 • - bez czekolady;
 • - bez soi.

4. Firma oświadcza, że wszystkie produkty oferowane do nabycia w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl posiadają właściwości wskazane w opisie produktu, potwierdzone certyfikatami dostępnymi pod adresem: http://bezglutenowyhert.pl/tresc/certyfikaty-8.


5. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT)- bez kosztów przesyłki i są wyrażone w złotych polskich.


6. Firma zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w cenach produktów a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


7. Promocje realizowane w Sklepie internetowym bezglutenowyhert.pl nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5
Realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.


2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.


3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Firmę Piekarnia HERT spółka z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób:

- W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów lub poczty elektronicznej -po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej     Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;

- W przypadku zamówień złożonych telefonicznie -potwierdzenie następuje w formie ustnej.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, gdy firma potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji.

5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie może zostać anulowane. W przypadku zamówień nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy, firma próbuje skontaktować się z klientem i wezwać ponownie do zapłaty z terminem płatności 3 dni - po upływie terminu zamówienie zostanie anulowane.

6. Czas realizacji zamówienia zależny jest od formy płatności oraz dostępności towaru. Gdy towary są dostępne przy wyborze formy płatności " za pobraniem" czas realizacji zamówień wynosi 3 dni robocze od momentu zmiany statusu przesyłki na status do realizacji. W przypadku przedpłaty - 3 dni robocze od momentu zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Powyższe zasady nie stosuje się w przypadku świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

7.Zamówienia składane do godziny 12.00 w czasie letnim do godziny 11.00 (przy dostępności towaru) - wysyłane są tego samego dnia. Natomiast te składane po godzinie 12.00 - wysyłane są dnia następnego. Nie wysyłamy towaru w piątki.

8.Zamówienia zawierające pączki wysyłamy w poniedziałki, wtorki i czwartki. Nie wysyłamy pączków w środy.

9. Firma uprawniona jest do wprowadzenia minimalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

10. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Firmy lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Firma może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. Firma dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bezglutenowyhert.pl (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”). Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.

12. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy.

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

14. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD – której jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki, koszty przesyłki zależne są od wyboru przez klienta sposobu dostarczenia produktów. Koszty przesyłki pokrywane są przez nabywcę towaru, na warunkach określonych w formularzu zamówień.

15. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej oklejana jest taśmą klejącą i odpowiednio zabezpieczona wewnątrz specjalną pianką amortyzującą. W przypadku otrzymania przesyłki z uszkodzoną taśmą lub w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich prosimy o odmowę odbioru takiej przesyłki i poinformowanie Firmę o zaistniałym fakcie lub otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17. Należność za produkty oraz koszty przesyłki mogą być regulowane w jednej z form wybranych przez klienta:

- płatność za pobraniem za pośrednictwem dostawcy (gotówka przy odbiorze przesyłki). Opłata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki

- płatność przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub systemem payu ( płatność z góry ). W przypadku płatności przelewem lub przekazem pocztowym wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego nr: 93 1600 1462 1823 2206 9000 0002, a w tytule przelewu należy wpisać nr zamówienia 

18. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

19. Firma dostarczy klientowi produkty objęte zamówieniem wraz z dokumentem potwierdzającym zakup ( paragon lub faktura vat )

§ 6

Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

1. Przez Konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.


2. Klient mający status konsumenta ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od otrzymania towaru, za wyjątkiem towarów ulegających szybkiemu zepsuciu tj. za wyjątkiem pieczywa (3 rodzaje chleba), bułek jasnych, mufinek, pączków oraz ciasta Brownie. W przypadku powyższych towarów Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. [Dz.U. z 2014r. poz. 827]).


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do Regulaminu.


3. Klient nie posiadający statusu Konsumenta nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru poprzez odesłanie go na adres sprzedającego. Towar zwracany jest wraz z dowodem zakupu, w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient odsyła towar na własny koszt, koszt ten nie ulega zwrotowi. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.


5. Firma zwróci należność za zwrócony towar przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu towaru przez Klienta.


6. Firma zobowiązana jest dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia, że towar ma wady Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jednak nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.
firma nie odpowiada za wady, jeżeli kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był o nich wiedzieć.


7. Odstąpienie od umowy z powodu stwierdzonych wad może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres reklamacje@bezglutenowyhert.pl Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia. Do reklamacji należy dołączyć fotografie dokumentujące wadę towaru, oraz fotografię otwartego opakowania. Firma rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


8. W przypadku, uwzględnienia reklamacji, Klienta oświadcza czy chce otrzymać towar wolny od wad, czy też zwrot zapłaconej ceny. W przypadku wymiany towaru ponowna wysyłka nastąpi na koszt sprzedającego. Faktura korygująca zostanie wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.


9. Klient niezadowolony z wyniku rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji uprawniony jest do złożenia odwołania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, stosując odpowiednio tryb określony w ust. 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Klient uprawniony jest do skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego).


10. Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR: 
ec.europa.eu/odr
Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.


11. Klient za zgodą firmy może w terminie 3 dni od dnia otrzymania towaru wymienić towar na inny. W przypadku wymiany towaru Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na swój koszt. Towar powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu. Wraz z towarem należy odesłać kopię dokumentu potwierdzającego zakup. Cena uiszczona za wymieniany towar zostanie zaliczona na poczet ceny nowo zamówionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez firmę. Wysyłka wymienionego towaru do Klienta będzie realizowana na koszt firmy.


12. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności towaru z zamówieniem, Klient powinien nie przyjmować przesyłki oraz na miejscu zgłosić ten fakt dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez dostawcę protokołu zwrotu.


§7
Dane osobowe

1. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 
2. Administratorem danych osobowych jest Piekarnia Hert spółka z o.o., z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 6, 55-220 Jelcz-Laskowice, k. Wrocławia, NIP: 912-187-02-59, REGON: 021701249, tel.: + 48 71 318 85 41, e-mail: sekretariat_hert@onet.eu 
3. Firma przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, a po przyjęciu zamówienia na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „b”, „c”, „f”.
 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakładając konto Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rejestracji. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu obsługi zamówienia, w tym weryfikacji dostępności towaru. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rejestracji lub obsługi zamówienia, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Po przyjęciu zamówienia dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, wykonywania czynności związanych z obsługą reklamacji, zwrotów, odstąpień, dochodzenia roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych.
 
5. Zaznaczenie opcji dotyczącej informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych spowoduje, że informacje handlowe nie będą opracowywane i przedstawiane.


7. Dane osobowe będą przechowywane do dnia usunięcia konta Klienta. W przypadku dokonania zamówień dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową sprzedaży, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
7. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych w szczególności informatykom i serwisantom programów komputerowych, stron internetowych, przedsiębiorstwom pocztowym.
 
8. Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
9. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, do momentu przyjęcia zamówienia. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie bezpłatnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 
11. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 
12. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
13. Piekarnia HERT spółka z o.o. korzysta na stronie internetowej Sklepu z plików cookies.
 
14. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer strony internetowej i zapisywane na dysku twardym, telefonie albo innym urządzeniu Klienta służącym do korzystania ze strony internetowej.
 
15. Piekarnia HERT spółka z o.o.  stosuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk sposobu korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego.
 
16. Stosowanie plików cookies wymaga zgody Klienta. Strona internetowa Piekarnia HERT spółka z o.o. zapewnia możliwość wyrażenia albo odmowy wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Odmowa stosowania plików cookies uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej Piekarnia HERT spółka z o.o..
 
17. Klient posiada możliwości określenia warunków przechowywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.
 
18. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”.
 
19. Pliki cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia przez Klienta bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 
20. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności operatorowi strony internetowej, informatykom.
 
21. Klientowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
22. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§8
Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jej funkcjonalności i danych analitycznych. Polityka prywatności i cookies